marți, 30 noiembrie 2010

Vasile Mardare - Trista mogâldeață


O piesă impresionantă în interpretarea lui Vasile Mardare, pe versurile lui Adrian Păunescu. Piesa am găsit-o sub titlul "Trista mogâldeață", iar poezia se numește "Bocet pentru mamă".


Hei, frate, iartă-mă că strig la tine,
E-un fel de plâns în felul cum te strig,
Dar cineva îmi spune, prin suspine,
Că mama noastră tremură de frig.

Ea a bătut, cât a bătut, la poartă,
Şi-au lătrat-o câinii noştri răi
Şi ea, ce nu-i făcută pentru ceartă,
N-a mai sunat la poarta alor săi.

Noi ce făceam, în vremea asta, frate?
Benchetuiam cu nişte venetici
Şi n-am putut să auzim când bate
Bătrâna mamă ce a trecut pe aici.

Acum, că e târziu, mă tem că mama
A degerat în stradă, aşteptând,
De un viscol alb i s-a umplut năframa,
Probabil, mama va muri curând

E mama, frate, trista mogâldeaţă
Care a venit, de sărbători, la noi,
Şi acum în stradă aşteptând îngheaţă,
Şi nu mai ştie drumul înapoi.

Vecinul ăla, voce de cătuşe,
Băzmeşte şi mă bagă la idei,
El cică ţara a sunat la uşă,
În chip de mamă, pe la fiii ei.

Prin ambiguitatea funerară,
Ce mă deprimă în fiecare zi,
Eu nu ştiu, a fost mamă, a fost ţară,
De ce n-a anunţat că va veni?

Pe un timp ca ăsta, neomenos de rece,
Bătrânii trebuie să stea cuminţi,
Că pot răci şi asta nu le trece,
De sunt popoare sau de sunt părinţi.

Rămâi, te rog, cu mine la fereastră,
Să plângem între vânători şi prăzi,
Când gunoierii iau pe mama noastră,
Ca pe un gunoi al importantei străzi.

Să ne împăcăm cu cei ce au huiduit-o,
Să ne împăcăm şi noi, cu noi, stingheri,
Şi iartă-ne că te-am pierdut, jertfit-o,
Şi că venirea ta n-am auzit-o.
Dar bine că-i curat în cartier

duminică, 3 octombrie 2010

Toamnă cu amintiri - one year overdue


Amurgul frunzelor de toamnă
Mă întristează și-azi un pic,
La mine-n suflet e nimic,
La mine-n suflet crește iarnă.

Amurgul frunzelor de toamnă
Îmi amintește c-am gresit,
Din viața mea când am gonit
Chipul tău scump de sfântă doamnă.

Acum te caut șovăielnic
În sufletu-mi de om vremelnic.
Pășesc tăcut, visând cu teamă
Amurgul frunzelor de toamnă...


                                  3 Octombrie 2009

marți, 27 iulie 2010

Bebe la grădiniţă


Continuarea aventurilor lui Bebe, începute cu Jurnalul lui Bebe la botez:

Făcui fălă să vleau o constatale
La glădiniţă ieli, când am picat,
(Cu toate că-s de-un an în glupa male)
Să mol dacă glumesc, pe omoplat;

Ne-a esplicat doamna educatoale
Amănunţit, chial ne-a si desenat,
Cum am ajuns să ezigstăm sub soale,
Cum fiecale a fost plocleat,

Elam ochi si ulechi de culios
Să aflu cum pe lume am venit,
Si chipes si isteţ, da' si flumos,
Da' nu te mint, mai mult m-a plictisit,

C-al fi o balză, cale-n noptiţică,
Ne-aduţe-n pliscu' ei, împachetaţi,
Când scapă si mămica de bultică
Făcută de la ouă si câlnaţi,

Cum zboală balza asta-nţet, agale,
Vleo nouă luni, să iasă luclu bun
Si cum agiungem în pătuţ si-n ţoale
Pe cosul casei, ca si Mos Clăciun....

Să vezi măi flate, ţe educatoale (!)
Fălă misto, chial m-a lăsat pelplex,
La vâlsta ei, (ţe ţâţe, ce piţioale !)
Să nu stie nimica desple secs !?

miercuri, 26 mai 2010

PROGRAM pentru prevenirea scăderii nivelului de trai al cetățenilor din din România

CITEȘTE, ANALIZEAZĂ, MULTIPLICĂ ȘI DĂ MAI DEPARTE!
Drumul Învingătorilor
http://drumulinvingatorilor.ro
Forumul “Frăţia Creatorilor”
http://forum.drumulinvingatorilor.ro

P R O G R A M
pentru prevenirea scăderii nivelului de trai
al cetăţenilor din din România
Profunda criză economică din România a fost provocată de corupţia şi incompetenţa liderilor politico-administrativi, economici şi religioşi din perioada dictaturii ceauşiste (1980 - 1989) şi ai perioadei de tranziţie (1989 - 2010). Naţiunea română a avut posibilitatea unui trai prosper, pe baza activităţii creatoare, într-o economie organizată modern şi eficientă. În perioada socialistă, produceam şi exportam de la ac la avion de luptă, aveam un sistem de învăţământ performant, o protecţie socială satisfăcătoare, o populaţie morală, educată în cultul muncii şi al cinstei, un sistem rentabil de relaţii economice externe cu mai mult de 100 de state. Momentul decembrie 1989 a găsit România fără nici o datorie externă şi cu o rezervă bănească de 4,5 miliarde dolari SUA, 1,6 miliarde ruble transferabile, sute de miliarde de lei puternici, adunaţi în fonduri speciale (PCR, UTC, ODUS, asociaţiile femeilor, pionerilor, şoimilor patriei, Armată, Ministerul de Interne şi alte ministere etc.). Totodată, a găsit economia românească în plină funcţiune, cu mai mult de 70% din obiective modernizate, cu mai mult de un milion de specialişti cu studii superioare şi postliceale, cu un sistem eficient de achiziţii şi export, cu un număr ridicat de persoane implicate direct în sfera productivă şi un număr redus de pensionari.
Liderii politico-economici, administrativi şi religioşi de după decembrie 1989 au distrus economia românească, au înstrăinat cele mai rentabile ramuri şi obiective economice, au proletarizat în masă populaţia românească proprietară a avuţiei naţionale furate, au redus drastic proprietatea naţională în favoarea unor firme străine, au scăzut cumplit sfera creatorilor direcţi, concomitent cu creşterea volumului de populaţie inactivă, au dus statul român în poziţia de semicolonie falimentară. În prezent, vinovaţii de această situaţie disperată vor să iasă din criză prin sacrificarea maselor largi de copii, studenţi, personal bugetar, pensionari şi mici întreprinzători români. În compensaţie, clientela lor politico-economică şi religioasă se va îmbuiba în continuare din munca şi sacrificiile noastre.
Reducerea veniturilor populaţiei cu 25%, respectiv 15% va afecta milioane de cetăţeni români aflaţi deja la limita inferioară a suportabilităţii, provocând un genocid de amploare, prin subnutriţie, malnutriţie, lipsă de asistenţă medicală, lipsa facilităţilor necesare unui trai modern (gaze, apă caldă şi rece, energie electrică, servicii telefonice etc.). Noi, Frăţia Creatorilor, ne opunem ferm programului de genocid dictat de FMI şi propunem ieşirea din criză prin folosirea altor surse aflate la îndemâna guvernaţilor. Ca regulă generală, fiecărui cetăţean activ ori fost activ (pensionar) îi sunt necesari cel puţin o mie de lei noi pe lună pentru a supravieţui. Nimeni nu are dreptul să scadă veniturile cetăţenilor sub această limită, decât în cazuri bine justificate, cum ar fi alcoolicii, leneşii, cei care au refuzat ori refuză să muncească etc.
Liderii politico-administrativi pot colecta fondurile bugetare necesare ieşirii din criză din următoarele direcţii:
 1. Anularea subvenţiilor anuale şi de campanie acordate partidelor politice. Cine doreşte să facă politică s-o facă pe bani proprii ori atraşi din cotizaţii şi donaţii.
 2. Anularea subvenţiilor acordate asociaţiilor cu orice profil, cu excepţia celor strict necesare supravieţuirii naţiunii române. Exemple de asociaţii cărora li se pot anula subvenţiile, fără a fi afectat vreun cetăţean onest: UDMR, asociaţiile minorităţilor naţionale, asociaţiile editorilor, uniunile de creaţie (acestea trăiesc din propriile creaţii), asociaţiile pentru protecţia animalelor. Suntem în poziţia disperată de a proteja mai întâi viaţa oamenilor, apoi, cea a animalelor. E incorect să cheltuim cu întreţinerea unui câine vagabond mai mult decât pentru un pensionar sau pentru un handicapat.
 3. Anularea salarizării mascate a clerului de toate confesiunile, deoarece propagandiştii religioşi (preoţi, rabini, muftii etc.) sunt prestatori de servicii religioase plătite de populaţie, nu angajaţi de stat. În prezent, clerul de toate confesiunile este “ajutat” de stat cu sume lunare incredibil de mari, ca de exemplu: patriarhul BOR - 83 de milioane lei vechi, şefi de cult (rabin şef, muftiu etc.) - 76 de milioane, episcop - 66 de milioane, episcop-vicar - 63,5 milioane etc.. Avem de a face cu indivizi care primesc gratis masă, casă, transport, haine etc. şi nu au nici un fel de obligaţii familiale. La ce le trebuie aceşti bani smulşi de la gura săracului muribund?
 4. Anularea tuturor subvenţiilor, donaţiilor şi retrocedărilor făcute către cultele religioase în ultimii 19 ani şi restituirea sumelor către bugetul de stat. Imobilele recuperate în urma anulării actelor de donaţie ori de restituire să intre în proprietatea naţională şi să primească destinaţie economică, umanitară sau culturală modernă.
 5. Desfiinţarea tuturor posturilor de profesori de religie şi dirijarea banilor astfel obţinuţi către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, cu scopul de a salva alte posturi de profesori de ştiinţe strict necesare cultivării tinerii generaţii (astronomie, ştiinţe naturale şi exacte etc.). Religia să fie predată după model american: în mod benevol, în şcoli de duminică, în familie sau la biserici.
 6. Secularizarea averilor cultelor şi sectelor religioase care nu folosesc practicării ritualurilor ori sunt contrare dogmei lor de baza (Nu adunaţi averi pe Pământ, ci în Cer!), după modelul aplicat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În prezent, cultele şi sectele religioase sunt mai bogate decât statul român, iar averea lor de zeci de miliarde de euro a fost acumulată în mare parte din donaţii, subvenţii şi retrocedări făcute din bugetul de stat. De exemplu, fosta senatoarea Simona Marinescu a făcut donaţii de miliarde de lei din fondul de pensii unor culte din judeţul Buzău, pentru a fi ajutată în alegeri (caz documentat de presa scrisă). Banii obţinuţi astfel să fie dirijaţi către fondul de pensii iar imobilele să fie folosite în scopuri umanitare (cămine, azile, şcoli speciale etc.).
 7. Impozitatea veniturilor şi averilor cultelor religioase la fel ca la orice altă societatea economică. Cultele religioase realizează venituri imense din mai multe categorii de activităţi economice:ritualuri, taxe de cult, servicii turistice (pensiuni, hoteluri, etc.), servicii de editură, artizanat, activităţi agro-industriale, ”sfinţirea” unor bunuri mobile şi imobile, comerţ cu obiecte de cult sau cu iluzii (moaşte, brâul ”maicii domnului”) etc.. Naţiunea care a fabricat religia judeo-creştină, grecii, impozitează veniturile religioase cu 20%.
 8. Restituirea tuturor sumelor donate de către Guvern şi diverse ministere pentru construirea ”catedralei mântuirii neamului” şi a altor lăcaşe de cult judeo-creştin. Folosirea acestor sume pentru salarizarea bugetarilor aflaţi în pericol de reducere a veniturilor. Neamul românesc nu se va mântui cu şandramale mistice şi ritualuri sălbatice, judeo-creştine sau de alt fel. Neamul românesc va ieşi din criză prin cunoaştere ştiinţifică, creaţie utilă, comportare morală şi deplină solidaritate socială. Patriarhia BOR sfidează întreaga naţiune săracă, refuzând să înceteze construcţiile faraonice şi inutile. Până când vom mai răbda acest parazitism religios sfidător?
 9. Desfiiinţarea CNSAS şi dirijarea sumelor astfel obţinute pentru salarizarea serviciilor secrete. CNSAS s-a înfiinţat în urma diversiunii ”securişti-teorişti”, din decembrie 1989, iar obiectul său de activitate a fost desfiinţat prin verificările făcute de mass media, Procuratură şi Justiţie. După 20 de ani de la desfiinţarea Securităţii Române, e inutil să mai discutăm ce a făcut şi cum a lucrat. Procuratura n-a reţinut o singură acuzaţie împotriva unui singur securist.
 10. Desfiinţarea Institutului pentru studierea crimelor comunismului, deoarece fostele crime şi abuzuri ale regimului de ocupaţie sovietic nu pot fi puse în sarcina socialismului românesc şi dirijarea sumelor astfel obţinute către pensii şi alocaţii. Din multe puncte de vedere, socialismul românesc, de după 1964, a fost mult mai uman decât actuala societate capitalist-sălbatică. De pildă, speranţa de viaţă din socialism era cu 10 ani mai mare, nu exista şomaj, fiecare om primea o locuinţă ieftină, leul era stabil, pensiile erau satisfăcătoare, ordinea şi liniştea socială erau asigurate de bună voie (nu prin coreciţie), serviciile medicale erau gratuite etc..
 11. Desfiinţarea Institutului Cultural Român şi transferarea bugetului acestuia la Ministerul Afacerilor Externe, minister care poate îndeplini mai bine sarcinile de promovare a culturii româneşti peste hotare.
 12. Reînfiinţarea Ministerului Comerţului Exterior şi a oficiilor judeţene de comerţ exterior, prin care micii întreprinzători români să-şi poată derula toate activităţile de export: informare de pe pieţe externe, reclamă şi promovarea pe pieţe externe, efectuarea exporturilor şi încasarea sumelor cuvenite.
 13. Adoptarea legii pentru confiscarea averilor dobândite ilicit, în regim de urgenţă şi aplicarea ei imediată. Sumele confiscate de la infractorii din această categorie să fie folosite pentru investiţii economice de stat, precum şi pentru plata normală a lucrătorilor din domeniile care concură la aplicarea legii:ofiţeri de informaţii şi poliţie, procurori, judecători.
 14. Anularea tuturor scutirilor de impozite şi alte taxe acordate de guvernanţii corupţi, în ultimii 19 ani şi recuperarea sumelor datorate, de la debitori şi de la guvernanţii corupţi. Folosirea acestor sume pentru stimularea economiei naţionale (investiţii, promovare, instruirea creatorilor etc.). La o simplă estimare, e vorba de minim 20 de miliarde de euro. De pildă, numai firma Erickson a fost scutită de Mugur Isărescu, în scurta perioadă cât a fost premier, de suma de 800 de milioane de dolari. Cu o sumă identică a fost scutit ROMPETROL, de către fostul premier Adrian Năstase. Dacă guvernanţii corupţi n-ar fi aplicat politica scutirilor, România nu ajungea datoare.
 15. Anularea tuturor reeşalonărilor de plată a taxelor datorate bugetului de stat şi colectarea de urgenţă a sumelor datorate de marii debitori. Extinderea executării silite asupra averilor deţinute de liderii prezenţi sau din trecut ai firmelor falimentare.
 16. Serviciile secrete, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei să întreprindă toate măsurile specifice pentru identificarea şi recuperarea imenselor sume scoase din ţară de infractorii de tranziţie.
 17. Declanşarea urmăririi penale, concomitent cu sechestrarea tuturor bunurilor, asupra liderilor politico-economici şi administrativi care au privatizat fraudulos obiective economice rentabile, cum ar fi ROMTELECOM, Petrotub, IMGB, Sampanie-Simleul Silvaniei, CCCF (pendinte de CFR), combinatele siderurgice, reţelele de distribuire a gazelor naturale şi a energiei electrice etc.. Aceste obiective şi multe altele erau rentabile, alimentau bugetul de stat cu sume imense şi asigurau multe locuri de muncă, fapt pentru care privatizarea lor nu a fost justificată de criterii economice, ci motivată de acte de corupţie.
 18. Sistarea importurilor de armament şi tehnică de luptă pe termen de 5 ani, deoarece produsele din această categorie sunt vechi, nu ne trebuie neapărat şi nu servesc la apărarea ţării.
 19. Retragerea trupelor române din Irak şi Afganistan, cum au procedat naţiuni europene mai evoluate şi încetarea cheltuielilor în valută cu întreţinerea lor. Naţiunea română, ca şi cea americană, nu are nici un fel de interese în aceste două ţări. Un mic grup de interese din SUA întreţine aceste focare de război, contrar dreptului internaţional şi rezoluţiilor Consiliului de Securitate.
 20. Reducerea cheltuielelor Parlamentului cu 70%, prin aplicarea următoarelor măsuri de bun simţ:
 1. Reducerea numărului de parlamentari la 180, câte unul la 100.000 de electori.
 2. Reducerea personalului auxiliar al unui parlamentar la un consilier, o secretară şi un şofer (care poate şi lipsi, dacă parlamentarul îşi conduce singur autoturismul).
 3. Mutarea Parlamentului într-o clădire mai mică şi închirierea actualului Palat al Parlamentului (cunoscut sub numele de Casa Poporului înainte de decembrie 1989) unor mari firme şi ambasade străine.
 4. Desfiinţarea posturilor de deputaţi ai minorităţilor, deoarece aceştia erau aleşi prin abuz şi discriminare, în numele unui mic număr de electori.
 5. Reducerea cheltuielilor adminstrative şi de reprezentare a fiecărui parlamentar la strictul necesar îndeplinirii funcţiei (mobilier, aparatură electronică, autoturisme, diurne, birouri teritoriale etc.).
 1. Legalizarea transformării pedepsei cu închisoarea, pentru anumite infracţiuni, cu plata unor mari sume de bani. De pildă, pentru o vătămarea din culpă, în loc de 3 ani închisoare, să se poată plăti o sumă de 200 de lei (chiar şi mai mult) pentru fiecare zi de închisoare. Sistemul a fost aplicat în socialism şi a adus mari venituri la stat.
 2. Legalizarea şi impozitarea prostituţiei, după modelul din ţările vest-europene. Prostituţia este naturală şi nu încalcă nici o lege divină, cum o încalcă homosexualitatea deja legalizată sub guvernarea creştin-democrată. Legalizarea ei previne răspândirea bolilor venerice, violurile şi veniturile ilicite ale proxeneţilor. O prostituată de lux câştigă circa 4000 de lei pe zi (1000 de euro). Impozitele din această sursă ar trebui să meargă la Ministerul Sănătăţii.
 3. Înăsprirea pedepselor pentru infracţiunile economice, începând de la mită, trafic de influenţă etc. Aplicarea în toate cazurile de astfel de infracţiuni a pedepsei confiscării totale sau parţiale a averii.
 4. Impozitarea progresivă şi severă a proprietarilor mai multor locuinţe şi a gradului de lux al fiecăreia, încât să se ajungă la lichidarea speculei cu spaţiu locativ şi la renunţarea la imobile supradimensionate şi ultraluxoase.
 5. Gospodărirea judicioasă a pământuluii naţional, pe baza unui plan unic, din care să nu lipsească următoarelele elemente:
 1. Precizarea în Constituţie a faptului că pământul constituie avere naţională de importanţă vitală, aflată într-una din următoarele forme de proprietate:de stat, mixtă şi particulară.
 2. Interzicerea prin lege a înstrăinării pământului românesc către cetăţeni străini, cu excepţia celor din ţări ale Uniunii Europene.
 3. Legiferarea donaţiilor benevole a terenurilor nelucrate, de către proprietarii neinteresaţi de ele, către stat sau către instituţii ştiinţifice de profil (staţiuni de cercetări, academii agricole etc.). Interzicerea prin lege a donaţiilor de terenuri către culte şi secte religioase, deoarece acestea nu au voie să deţină averi, conform propriilor dogme.
 4. Reînfiinţarea fermelor şi staţiunilor de cercetare de stat cu profil agricol şi horticol, pe terenurile recuperate de naţiune de la culte şi secte religioase, de la donatori şi de la persoanele cărora li se naţionalizează terenurile, conform legii.
 5. Legiferarea naţionalizării terenurilor nelucrate mai mult de doi ani, cu o minimă despăgubire către fostul proprietar. Eventual, despăgubirea poate fi acordată şi în acţiuni la fermele de stat.
 6. Renunţarea la culturile tradiţionale nerentabile şi abordarea în culturi a celor mai rentabile plante: pomi şi arbuşti fructiferi, struguri de masă, legume şi zarzavaturi, plante medicinale, flori, plante exotice (kiwi, curmali chinezeşti, bananieri nordici, măslini adaptaţi, actinide, alune de pământ etc.). Cerealele tradiţionale să fie cultivate numai în zone întinse, cu posibilităţi de mecanizare şi irigare.
 7. Refacerea sistemului naţional de irigaţii, ca proprietate de stat, după modelul egiptean. Astfel, fiecare comunitate va primi apă la preţuri modice, de stat.
 8. Legiferarea confiscării averilor indivizilor care au defrişat livezi, vii şi păduri, cu scop de speculă.
 9. Reînfiinţarea sistemului naţional de achiziţii şi export produse agricole şi agro-industriale, dintre cele cerute intens de pieţele externe (legume ecologice, fructe cultivate şi de pădure, ciuperci etc.).
 10. Împroprietărirea tinerilor şi pensionarilor apţi de muncă, la cerere, cu minim un hectar de teren cultivabil, cu scopul de a crea microferme rentabile, în domeniile cele mai profitabile - legume, flori, fructe de pădure şi cultivate, struguri de masă etc..
 1. Impozitarea severă a importurilor de lux - yahturi, autoturisme mai scumpe de 20.000 euro, elicoptere, bijuterii etc.
 2. Incetarea subvenţionării mascate a vânzătorilor de autoturisme prin programul RABLA.
 3. Introducerea unei taxe de 50.000 de euro pentru acordarea cetăţeniei. Astfel, nu vom mai aduna toţi săracii din ţările în curs de dezvoltare, pe care să-i întreţinem noi, din bugetul deja anemiat.
 4. Aplicarea unor impozite şi taxe severe persoanelor care practică profesii retrograde, cum ar fi astrologi, vrăjitori, ghicitori etc., precum şi bioenergoterapeuţilor de orice fel. De regulă, indivizii din aceste categorii nu-şi declară corect veniturile (ca şi preoţii), sustrăgându-se impozitării corecte.
 5. Dublarea taxelor şi impozitelor pe reclamele comerciale făcute prin orice mijloc: afişe, pliante, anunţuri în presa scrisă, clipuri televizate etc.. Firmele care practică reclamă agresivă posedă suficienţi bani pentru a-şi plăti aceste dări.
 6. Creştere substanţială a taxelor pe băuturile alcoolice, deoarece acestea sunt mai periculoase decât ţigările şi sunt consumate de un număr mai mare de persoane.
 7. Sistarea tuturor subvenţiilor pentru orice materie primă sau energie (gaze, electricitate etc.) către toate firmele româneşti şi străine. E anormal să subveţionăm firmele de autoturisme (fraceză şi americană), ca un consumator casnic să plătească energia electrică de două ori mai scump decât unul industrial etc..
 8. Oficiul Concurenţei şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorului să clarifice cum se face că, deşi barilul de petrol s-a ieftinit de circa 4 ori, preţurile la produsele petroliere din ţara noastră au crescut. Statul să legifereze confiscarea sumelor rezultate din această speculă.
 9. Oficiul pentru Protecţia Consumatorului să clarifice din ce cauză preţurile la produsele alimentare de bază din România sunt mai mari decât în ţările vest-europene, în pofida faptului că noi avem salarii de circa 4 - 8 ori mai mici. Statul să intervină cu o lege care să oblige supermarketurile străine să vândă produsele respective la preţurile din ţările vest-europene sau mai scăzute, în concordanţă cu veniturile noastre mai mici.
 10. Adoptarea prin lege de sistemului de impozitare progresivă a averilor şi veniturilor, în aşa fel încât persoanele care au venituri la limita subzisteţei (1000 lei/lună) să fie scutite de impozit iar prima locuinţă să fie impozitată cu o sumă modestă. Fiecare locuinţă în plus să fie impozitată cu minim 50% mai mult, în mod progresiv, descurajând specula imobiliară. Veniturile din orice sursă să fie impozitate progresiv, de la 5% şi până la 70%. De pildă, la un venit între 1.000 şi 2.000 de lei/lună să se aplice un impozit de 5%, între 2.000 şi 5.000 lei/lună - 10%, între 5.000 şi 8.000 - 15%, ..., peste un milion lei/lună - 70%.
 11. În mod normal, reducerea de salarii, pensii, alocaţii etc. ar trebui interzisă prin lege, deoarece afectează nivelul de trai al unei populaţii nevinovate de greşelile şi corupţia guvernanţilor. Dacă am ajuns în situaţia de a face astfel de curbe de sacrificiu, atunci ele trebuie să se bazeze pe principiul că fiecare cetăţean pierde din venituri nu o cotă unică, ci proporţuional cu averea şi veniturile sale. Cei care trăiesc la limita subzistenţei, de 1.000 lei/lună, nu trebuie să fie afectaţi de nici o scădere de salariu sau de pensie. Salariile şi pensiile mici să fie reduse cu o cotă mai mică, să zicem de 5%. Cele mai mari, cu mai mult, respectiv cu 10%, 15%, 20% ... 40%. Astfel, vom aplica în practică principiile de justiţie şi solidaritate socială. Cotele unice favorizează bogaţii şi defavorizează săracii, polarizând societatea în mod periculos şi sacrificând inuman vieţile unor semeni de-ai noştri.
 12. Veniturile din amenzi trebuie să crească substanţial, deoarece avem o naţiune cam dezordonată, indisciplinată, cu o comportare cam necivilizată. Aceste amenzi ar trebui să se facă venituri la primării, salvând de la şomerizare unii salariaţi, precum şi la Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu aceleaşi efecte (prevenirea reducerii soldei). Vă dau numai câteva exemple de amenzi care ar trebui legiferate ori mărite:amenzi pentru murdărirea spaţiului public, amenzi pentru tulburarea liniştii publice, amenzi pentru folosirea unor expresii triviale în public, amenzi pentru încălcarea normelor de comportare civilizată în mijloacele de transport în comun, amenzi pentru deţinere ilegală de arme albe ori de foc, amenzi pentru circulaţia pe stradă în stare de ebrietate, amenzi pentru încălcarea regulilor auto şi pietonale (depăşirea vitezei, consumul de alcool, parcarea neregulamentară, trecerea pe culoarea roşie etc.), amenzi pentru afectarea spaţiului verde, amenzi pentru maltratarea minorilor şi femeilor, amenzi pentru afectarea arborilor şi pomilor din spaţiul public etc..
 13. În mod tradiţional, sfatul obştii româneşti n-a fost plătit, ci era considerat o îndatorire de onoare a gospodarilor care voiau să se sfătuiască cu primarul în probleme de interes general. Politrucii de după 1989 au introdus consilierii plătiţi, de la primării comunale şi până la judeţe, cu scopul de a-şi crea clientelă politică pe care să se bazeze în alegeri şi în tot soiul de învârteli necurate (inginerii financiare, adică, corupţie). Desigur, această imensă armată de consilieri este plătită din bani publici, smulşi de la contribuabili. Eu propun anularea tuturor indemnizaţiilor de consilieri, de la comună şi până la judeţ. Bani economisiţi astfel pot fi folosiţi în investiţii cu caracter economic în localităţile patriei (deci, noi locuri de muncă, în ateliere şi fabrici locale). În plus, această măsură ar destrăma mafia politico-economică teritorială, făcând cale liberă unor politicieni serioşi, competenţi şi oneşti.
 14. Naţiunea noastră trăieşte un paradox dureros: persoane care au muncit 30 - 40 de ani primesc o pensie de 700 - 800 de lei pe lună iar pentru întreţinerea unui infractor condamnat la închisoare consumăm circa 2.500 de lei pe lună. E corect? Vă propun să închidem urechile la toate insinuările palavragiiilor care se prefac că apără drepturile omului şi să legiferăm din nou munca forţată, de 10 - 12 ore pe zi. Numai astfel infractorii vor simţi că sunt pedepsiţi şi-şi vor plăti întreţinerea. Ei pot lucra în ferme agricole şi zootehnice, în ateliere de tâmplărie (mobilă sculptată şi curabată), la drumuri şi şosele, în ateliere de artizanat şi feronerie etc.. Sumele rezultate din astfel de activităţi să fie făcute venit la Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru susţinerea unor pensii şi salarii decente.
 15. În perioada socialistă, am avut cei mai buni constructori de şosele, poduri, tunele şi baraje din lume, fapt pentru care eram solicitaţi în multe ţări străine, inclusiv dintre cele puternic dezvoltate (Republica Federală Germană, de pildă). Propun să reînfiinţăm aceste firme de stat, cu foştii specialişti şi cu tineri calificaţi la locul de muncă, eliminând din şantierele româneşti firmele străine spoliatoare, alese de guvernanţi corupţi. Astfel, vom crea locuri de muncă pentru români, vom reduce şomajul şi vom face economii, deoarece românii din domeniu lucrează mai ieftin şi mai bine.
 16. Majoritatea ”investitorilor” străini nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contractele de privatizare şi, deci, aceste privatizări sunt anulabile. Propun ca toate privatizările frauduloase sau în care nu s-au respectat obligaţiile asumate să fie anulate prin Justiţie iar obiectivele economice respective să fie trecute în proprietatea naţiunii administrată prin stat. Prioritate ar trebui să aibă ROMTELECOM, Combinatul siderurgic Galaţi, Petrotub Roman, reţelele de distribuire a gazelor, energiei electrice şi apei, Combinatul de alumină Slatina... Rog specialiştii în economie să facă urgent o listă completă a obiectivelor economice privatizate fraudulos ori în care nu s-au respectat condiţiile de privatizare şi s-o înainteze Guvernului, pentru a se acţiona în Justiţie!
 17. Analiştii economici au estimat că economia subterană manevrează circa 10 miliarde de euro în fiecare an, lucru ce afectează fiecare cetăţean onest. În ţările vest-europene, denunţarea infracţiunilor de orice fel, inclusiv a muncii la negru şi a evaziunii fiscale, este considerată o îndatorire patriotică. La noi în ţară, infractorii din lumea interlopă, susţinuţi de cei din ”lumea bună”, au implimentat părerea eronată că astfel de denunţuri sunt turnătorii nedemne. Trebuie să schimbăm această mentalitate infracţională care a pătruns până şi în mass media, determinând fiecare persoană care obţine venituri să-şi plătească în mod corect impozitele şi taxele. Propun ca în subordinea ANI să funcţioneze vaste comitete de cetăţeni oneşti, organizate teritorial, care să semnaleze toate cazurile de muncă la negru, evaziune fiscală, contrabandă etc.. Această activitate, făcută în colectiv, de comitete de cetăţeni, mai ales pensionari, nu mai poate fi denigrată ca ciripeală, turnătorie ori în alt mod.
 18. Mulţi potenţiali producători de fructe, struguri de masă, legume, flori, ciuperci etc. nu se apucă de muncă, deoarece nu au garanţia că vor putea vinde produsele. Propun ca statul, prin Ministerul Agriculturii şi primăriile locale să organizeze un sistem coerent de pieţe ţărăneşti, aliniat de-a lungul principalelor căi de comunicaţie rutieră, precum şi propriile firme de achiziţii-prelucrare a produselor agricole (parteneriat stat - privat). Astfel, câteva sute de mii de persoane vor fi atrase în sfera productivă directă, inclusiv din rândul pensionarilor activi, şomerilor, asistaţilor sociali şi tinerilor aflaţi în perspectivă de şomaj. Alături de ei, vor prospera alte sute de mii de persoane care vor asigura comerţul, producerea de ambalaje, transportul, prelucrarea etc.. Creşterea numărului de creatori direcţi va asigura venituri sporite la buget, astfel că nu va mai fi nevoie să se aplice diminuări la salarii şi pensii.
 19. Cel puţin o treime dintre cei 5,7 milioane de pensionari îşi pot prelungi viaţa activă şi sănătoasă, practicând activităţi utile, ca pasiuni aducătoare de venituri. Exemple de astfel de activităţi:pomicultură, legumicultură, floricultură, apicultură, avicultură, artizanat, mecanică auto, confecţionare mobilier sculptat şi pictat, piscicultură, sericicultură, prelucrarea ceramicii, pictură, sculptură etc.. Statul ar putea impulsiona pensionarii activi să se apuce de munci concrete, prin măsuri specifice, cum ar fi: scutirea de impozite ori aplicarea unor impozite reduse, oferirea de terenuri în concesiune şi de spaţii de producţie cu chirie mică, asistenţă de specialitate etc..
 20. Majoritatea cetăţenilor se întreabă cine şi cum controlează salariile şi sporurile imense încasate de lideri economici din Banca Naţională, Ministerul Finanţelor, ANAF şi regii naţionale. Specialiştii estimează că numai revenirea la plăţi normale în aceste sectoare ar aduce la buget câteva zeci de milioane de lei noi. Guvernul trebuie să găsească soluţia de a intra în legalitate şi aceşti ”haiduci” care se cred stat în stat şi fac ce le trece prin cap cu banii întregii naţiuni.
 21. Persoanele cu pregătire modestă şi fără ”pile” nu reuşesc să acceseze fonduri europene, în ciuda faptului că le merită şi le-ar fructifica în mod superior (pomicultori, apicultori, legumicultori, artizani, prelucrători de fructe de pădure, cultivatori de ciuperci etc.). Propun ca direcţiile agricole judeţene să întocmească gratuit dosarele de accesare fonduri europene pentru aceste categorii defavorizate.
 22. Posturile de radio şi de televiziune naţionale au scheme de personal supraîncărcate şi plătesc prea mult anumite categorii de persoane, comparativ cu munca prestată. Propun să fie redimensionate schemele de încadrare cu personal şi schemele de salarizare din aceste instituţii. De asemenea, în spiritul pieţei libere, propun să nu ni se mai ia bani ca abonament radio şi tv., în factura de energie electrică, nici la persoane fizice, nici la cele juridice. Fiecare post să trăiască din munca lui. Aceasta înseamnă şi încetarea subvenţionării lor de la bugetul de stat.
 23. Propun să se facă economii valutare prin reducerea personalului diplomatic din ţări în care nu avem interese economice, prin reducerea salariilor mai mari de 3.000 de euro, prin reducerea diurnelor de deplasare ale parlamentarilor, prin reducerea drepturilor de autor plătite unor cetăţeni străini, prin limitarea sumei în valută pe care un turist are dreptul s-o scoată din ţară la o deplasare... Specialiştii pot găsi şi alte căi de reducere a cheltuielilor valutare.
 24. De 19 ani, populaţia română este instigată la consumism, prin reclame agresive şi manipulatoare, astfel că a ajuns să consume şi bunuri şi servicii inutile sau nocive (pornografie, alcool, astrologie, magie, filme violente şi de groază, care o afectează mintal etc.). Vă propun să declanşăm un larg proces de educare în spiritul economisirii, în familii, şcoli şi mass media. Propun ca ultima noastră bancă, CEC BANK, să-şi extindă agenţiile până în ultima comună, încât să colecteze banii ţinuţi la saltea, să promoveze noi instrumente de economisire pentru copii şi tineri, să educe populaţia în spirit economic corect. Stiţi ce înseamnă circuit economic sănătos? Înseamnă că nici un euro nu iese din ţară, ci circulă între noi, cetăţenii români. Deviza Consumaţi bunuri şi servicii româneşti pentru a vă îmbogăţi! trebuie să devină lege de viaţă pentru toţi cetăţenii români. O deviză similară a fost lansată de Charles de Gaulle, într-o situaţie de criză economică din Franţa şi este aplicată scrupulos în toate ţările vest-europene. Numai noi, consumatorişti şi cosmopoliţi, consumăm bunuri străine, îmbogăţind alte naţiuni şi sărăcind-o pe a noastră. Timp de 19 ani, am trăit din vânzarea obiectiveloer economice construite în socialism şi din împrumuturi. Am ajuns în poziţia când împrumuturile sunt garantate cu fondul forestier, cu teritoriul patriei şi cu viitorul copiilor. Mai rău, ele sunt însoţite de dictate de genocid, de tipul celui primit de la FMI. Trebuie să învăţăm să consumăm mai puţin decât producem şi să economisim crâncen. Trebuie, oameni buni, cetăţeni români de orice etnie!
 25. Putem ieşi din criza economică în circa 5 ani, dacă ne mobilizăm ca la război şi mărim numărul creatorilor direcţi de 4 - 5 ori. În acest scop, trebuie să educăm în cultul muncii şi al cinstei întreaga populaţie, de la copiii de grădiniţă şi până la pensionari. Nu mai putem aştepta pomeni de la nimeni, căci nimeni nu ni le va da. Dacă nu ne mobilizăm decişi la activităţi creatoare de valori consumabile şi exportabile, vom ajunge în poziţia ruşilor din timpul guvernării Elţân, când nu s-au plătit pensii şi salarii mai mult de un an. Noi, Frăţia Creatorilor, am tras de mult timp semnalul de alarmă, arătând că guvernanţii corupţi şi iresponsabili ne conduceau către pieire. Personal, scriu şi instruiesc creatori din 1992, deoarece ştiam exact ce va urma, ca fost ofiţer de informaţii şi contrainformaţii. Aţi înţeles ce trebuie să facem? Să ne orientăm copiii către profesii creatoare directe, cum ar fi horticultori, zootehnişti, artizani, meseriaşi etc.. În al doilea rând, să ne reprofilăm noi, la orice vârstă, pe creaţie şi export de bunuri şi valori. In al treilea rând, să impunem guvernanţilor cultul muncii şi al cinstei în relaţiile cu noi, naţiunea-patron. Guvernanţii nu sunt stăpânii noştri, să facă ce doresc din noi. Ei sunt angajaţii noştri, ai naţiunii-patron, să ne conducă către un nivel de trai din ce în ce mai ridicat. Cum şi-au făcut datoria guvernanţii care au scăzut continuu nivelul de trai al populaţiei şi vor să-l scadă până la limita genocidului? Prost! De ce? Deoarece cetăţenii români nu au luat atitudine, nu s-au opus jafului economiei naţionale, nu s-au solidarizat pentru a-şi apăra drepturile. E timpul să renunţaţi la frica de guvernanţi, la laşitate, la indiferenţă, la iresponsabilitate, la lipsa de solidaritate. E timpul să vă uniţi şi să impuneţi guvernanţilor propriul program de ieşire din criză!
Pavel Coruţ
scriitor şi patron de editură


Măsuri propuse de alţi membri ai Frăţiei Creatorilor:

Alin Niscov:

O masură simplă de reducere a evaziunii fiscale şi implicit a lipsei banilor din economia reală este "reinventarea" TVA-ului. Cum se poate realiza acest lucru fără a fi nevoie sa fie angajată "o întreagă armată" de comisari ai Gărzii Financiare? Foarte simplu: la final de an fiscal, când toţi cetăţenii trebuie să plătească diverse impozite, să depună la Fisc toate bonurile fiscale aferente tuturor achiziţiilor personale de peste an (alimente, îmbrăcăminte, combustibil, bunuri de larg consum, servicii etc.). Fisc-ul va calcula cât TVA a plătit fiecare cetăţean de-a lungul unui an, va scădea valoarea datorată statului, aferentă impozitelor şi va returna cetăţeanului diferenţa plătită în plus.
Ce avantaje sunt :

 1. Fiecare cetăţean va fi stimulat să ceara bon fiscal pentru orice achiziţionează.
 2. Nu mai este nevoie de multi comisari ai Gărzii Financiare, comisari ce sunt foarte scumpi - salariu + comision din amenzi. Gradul de coruptibilitate al acestor oameni este foarte mare.
 3. Se creează doar câteva posturi suplimentare la Fisc pentru un personal ce trebuie doar să adune nişte sume de pe bonurile depuse de cetăţean, muncă ce poate fi remunerată doar cu 1.000 lei/luna, evitându-se în acest fel coruptibilitatea funcţionarilor.
 4. Va creşte PIB-ul făra doar şi poate, prin scoaterea din zona "neagră-gri" a economiei a unei cifre frumuşele. După estimările care le tot aud în aceste zile din mass-media fiind vorba de sume cuprinse între 40 şi 50 de miliarde de euro.
 5. Statul va impozita aceste cifre (16% pe profit) scoase din economia neagră.
 6. TVA-ul devine al cetăţeanului şi nu va mai aparţine doar unor clienţi politici ai vremii, astfel el va fi returnat cetăţenilor care l-au plătit şi nu unor clienţi politici.
Sunt convins şi de faptul că, dacă statul ar implementa acest sistem simplu şi ar returna către cetăţeni nu 19% cât este valoarea TVA, ci doar 15% (câştigând şi el 4%) , cetăţenii ar solicita bon de oriunde şi ar fi foarte fericiţi ştiind că la final de an vor primi de la stat echivalentul unui salariu sau chiar a două salarii. Chiar şi în condiţiile în care statul ar dori din cei 19% ai TVA-ului un procent mai mare, să zicem 7%, tot ar fi dispuşi cetăţenii să solicite bonuri fiscale.
De ce propun o astfel de soluţie? Simplu: orice leu câştigat de un angajat cu carte de muncă este impozitat. Lefurile primite de cetăţenti la final de lună sunt deja impozitate (impozit pe salariu, contribuţii la şomaj, pensii, sănătate etc.). Întrebarea de bun simţ care reiese de aici este: de ce trebuie eu, în calitate de cetăţean care am plătit o dată impozitul pe un leu câştigat, să mai plătesc şi alte impozite tot pe acelaşi leu (TVA, accize etc.)? Aceasta practic se numeşte dublă / triplă impozitare a aceluiaşi leu câştigat cinstit.

Mariana Constantin:

Taxa pe celibat: pentru persoanele care după o anumită vârstă (25 ani) nu au copii. Este normal să contribuim pentru alimentarea fondurilor pentru asigurarea unui cuantum decent de "alocaţie pentru copii", dacă nu ne asumăm această răspundere - creşterea unui copil.
Susţin promovarea democraţiei autentice prin intervenţia noastră ca cetăţeni cu propuneri pentru creşterea nivelului de trai pe care specialiştii angrenaţi în activitatea publică sau obştească (sindicate) urmează a le analiza şi implementa soluţiile adecvate.
De asemenea, cu toţii trebuie să "luptăm" pentru evitarea oricărui motiv de dezbinare, să excludem soluţionarea prin violenţă, să promovăm criteriile morale, de proteste paşnice, demne de oameni ai mileniului III, de oameni ai unui popor cu un grad înalt de înteligenţă şi cultură pentru a impune soluţii care să nu afecteze nivelul de trai al nostru şi al concetăţenilor noştri.

Puteţi comenta acest articol şi pe Forumul "Frăţia Creatorilor"
(Vă recomandăm să citiţi integral subiectul
înainte de a posta un comentariu)

vineri, 16 aprilie 2010

Message in a bottle...


Şi mi-e atât de dor de visul nostru,
De trupul tău uitat sub palma mea,
De nopţile senine şi curate
Cand m-alintai cu-n gând rebel pe-o stea...

31 mai 2006

marți, 23 martie 2010

Crâmpeie de clipe


Iubire, tu, o dulce nebunie,
O taină, o poveste şi un vis,
Un colţ de suflet, o fărâmă de magie,
Destin captiv între Înalt şi-Abis...

Recital virtual - Mădălina Amon


Un mini-recital Mădălina Amon - nouă dintre piesele unei artiste remarcabile!


joi, 18 martie 2010

Silva Kaputikian - Purtăm fiecare o dragoste-n noi...


Cu minore adaptări.
Purtăm fiecare o dragoste-n noi,
Dar eu pentru tine şi tu pentru altul
Şi focul ne mistuie surd pe-amândoi:
eu ard pentru tine, tu arzi pentru altul.

Aştepţi un cuvânt, aştept un cuvînt,
Dar eu de la tine, şi tu de la altul.
Obrazul îţi văd şi în vis delirând,
Dar tu în visare îl vezi doar pe altul.

Şi ce ne rămâne să facem când nici
Ursita nu ştie decât să dezbine?
De ce i-ar fi milă? Trăim, doar iubind,
Deşi tu pe altul, eu, totuşi, pe tine.


joi, 11 martie 2010

Redimensionare a unei imagini folosind PHP

Cod de redimensionare a unei imagini prin PHP (are nevoie de biblioteca grafică GD pentru a funcţiona). Rezultatul este un octet-stream, ceea ce înseamnă că apelul la redimensionarea imaginii poate fi inclus în codul HTML ca src al unei imagini (ca şi cum în site s-ar include o imagine standard). Din nou, sper sa fie de folos cuiva (daca este, lasati si voi un comentariu cu opinia asupra codului).


Fişier: minipic.php
<?php

/**
* Parametrii la care va fi redimensionata imaginea
**/
$output_width = (isset($_REQUEST['w']) && is_numeric($_REQUEST['w'])) ? $_REQUEST['w'] : 150;
$output_height = (isset($_REQUEST['h']) && is_numeric($_REQUEST['h'])) ? $_REQUEST['h'] : 150;

/**
* Imaginea originala si array-ul cu proprietatile imaginii 
**/
$path = ((isset($_REQUEST['path']))? $_REQUEST['path'] : "");
$size_arr = getimagesize($path);

if ($size_arr[2]==IMAGETYPE_GIF) $image = imagecreatefromgif($path);
else if ($size_arr[2]==IMAGETYPE_JPEG) $image = imagecreatefromjpeg($path);
else if ($size_arr[2]==IMAGETYPE_PNG) $image = imagecreatefrompng($path);
else die_default_image();

$tmp = tempnam(sys_get_temp_dir(), "phptmp");
resize_image($tmp, $image, $size_arr, $output_width, $output_height);

/**
* Setarea header-ului si returnarea continutului 
**/
header('Content-Type: image/jpg');
header('Content-Disposition: inline; filename="'.basename($path).'"');
echo file_get_contents($tmpname); unlink($tmp); die('');

/**
* IMAGINE DEFAULT - In caz de eroare, gif transparent de 1x1 pixeli
**/
function die_default_image() {
header("content-type: image/gif");
echo base64_decode("R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==");
}

/**
* Functia de redimensionare a imaginii
* Format JPEG, calitate 80%
**/
function resize_image($thumbname, $image, $size_arr, $max_width, $max_height) {

// Mentinerea aspectului
$width = $max_width;
$height = $max_height;
list($width_orig, $height_orig, $img_type) = $size_arr;
$ratio_orig = $width_orig/$height_orig;

if ($width/$height > $ratio_orig) $width = floor($height*$ratio_orig);
else $height = floor($width/$ratio_orig);

// Redimensionarea
$tempimg = imagecreatetruecolor($width, $height);
imagecopyresampled($tempimg, $image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $width_orig, $height_orig);
imagejpeg($tempimg, $thumbname, 80);
}

/**
* Pentru versiuni PHP mai vech, definire director temporar
**/
if (!function_exists('sys_get_temp_dir')) {
function sys_get_temp_dir() {
if (!empty($_ENV['TMP'])) { return realpath($_ENV['TMP']); }
if (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { return realpath($_ENV['TMPDIR']); }
if (!empty($_ENV['TEMP'])) { return realpath($_ENV['TEMP']); }
$tempfile = tempnam(uniqid(rand(),TRUE),'');
if (file_exists($tempfile)) {
unlink($tempfile);
return realpath(dirname($tempfile));
}
}
}

?>Note:
- script-ul păstrează aspectul imaginii
- dimensiuni default, dacă se omit "h" şi "w": 150 x 150 pixeli
- în exemplu: imagine finală de 100 x 100 pixeli

Apelul:

http://myDomain.tld/minipic.php?h=100&w=100&path=http://test.images/image.png

<img src="http://myDomain.tld/minipic.php?h=100&w=100&path=http://test.images/image.png" alt="imaginea_mea" />

luni, 8 martie 2010

La mulţi ani!


De Ziua Internaţională a Femeii, un călduros "La mulţi ani!" tuturor doamnelor şi domnişoarelor! Şi, în primul rând,

La mulţi ani, mamă!


Ghiocei!

miercuri, 10 februarie 2010

"A fi", la timpul trecut...

Această postare este pentru o singură persoană. O public aici doar în speranța că va fi citită, cândva, de cea căreia îi e destinată. Nu voi vorbi despre asta, comentariile sunt inutile.

A trecut un an de când m-ai privit ultima oară... Ciudat cât de putin poate rămane din tot ce-a fost... Două poze uitate într-un album, undeva în hățișul informațional și câteva crâmpeie de amintiri: o zi de vară, un drum cu autobuzul, în care stăteai pe genunchii mei din cauza aglomerației, un copac roșu-violet dintr-o zi de aprilie, o noapte liniștită când ne uitam la desene animate, chipul tău dintr-o seară de mai, când părul tuns mai scurt decât de obicei m-a lăsat să admir gâtul tău delicat... Și peste toate astea, durerea cumplită a despărțirii, a finalului unei lumi pierdute deja, din prea mult orgoliu, din prea puțină speranță, o poveste sfârșită devreme, povestită de un zeu neiertător, atotputernicul Timp, refuzând permanent întoarcerea și ștergerea unor erori ireparabile... Peste toate s-a așternut acum liniștea. Nimic din tumultul unei vieți în doi, din visele copilărești și expectanțele maturității, nici măcar din intangibilitatea prieteniei de "după". Au rămas doar reproșurile, multe nopți reci și stinghere, gânduri pustii și așteptarea unei schimbări sau, poate, a unui sfârșit...

Sunt eu însumi o lume în mine,
Alternând între vis și-ntuneric.
O poveste mi-amintește de tine,
Uneori îți văd chipul vremelnic.

Întorc capul, privesc mai atent,
Nu a fost decât umbra-ți fugară,
Rătăcind lângă-al tău trup absent,
Un vis dintr-o viață imaginară...

luni, 8 februarie 2010

Cea mai importantă fotografie din istoria Umanităţii

Traducerile şi datele din acest mesaj se bazează pe articolul publicat pe Enciclopedia liberă Wikipedia.

În perioada 24 septembrie 2003 - 16 ianuarie 2004, Telescopul Spaţial Hubble a fotografiat o regiune a cerului aproape imperceptibilă pentru ochiul uman fără mijloace optice ajutătoare. Imaginile compilate din regiunea respectivă acoperă aproximativ 11 arc-minute pătrate de cerc (mai puţin de o sutime din aria discului lunar în perioada unei luni pline - o zecime din diametru, conform Wikipedia - sau aproximativ un milimetru pătrat din suprafaţa unei coli de hârtie ţinută la un metru distanţă). Distanţa la care s-a fotografiat: 13 miliarde ani-lumină, aceasta devenind astfel cea mai îndepărtată imagine obţinută vreodată din Univers.

De ce este respectiva imagine importantă? În primul rând, pentru că ne determină pe noi, oamenii, să realizăm cât de efemere sunt cu adevărat micile noastre probleme pământene, puse alături de imensitatea reală a Universului în care trăim! Într-o zonă imperceptibilă pentru noi au fost fotografiate aproximativ 1000 de GALAXII! Şi acestea sunt doar cele vizibile şi care existau acolo acum 13 miliarde de ani, aproape de începutul Universului (relativ la dimensiunea temporală perceptibilă de noi). Gândiţi-vă numai că fiecare din acele galaxii are milioane de stele, fiecare cu propriul sistem solar - lucru care face dacă nu imposibilă, atunci măcar extrem de improbabilă ipoteza că nu există viaţă! Puteţi realiza singuri că în celula noastră de Univers este foarte probabil să existe forme de viaţă care să aibă cel puţin câteva miliarde de ani avans comparativ cu propria noastră civilizaţie!

Viziunea asupra propriei existenţe mi s-a schimbat radical când am văzut pentru prima dată aceste imagini, în urmă cu aproape 3 ani, deoarece am început să privesc toate experienţele personale din perspectiva acestei grandioase evoluţii cosmice, ajungând destul de des la concluzia că multe din problemele actuale ale vieţii de zi cu zi sunt, cu certitudine, mărunţişuri - lucruri mult prea nesemnificative pentru a ne lăsa consumaţi de ele! Un Om al Viitorului are datoria de a privi la aceste imagini şi de a-şi schimba, în consecinţă, concepţiile astfel încât să fie în acord cu noua percepţie despre Cosmos! Doar aşa vom ajunge să călătorim printre stele, aşa cum e porunca Vieţii pentru întreaga Omenire! Legea evoluţiei nu iartă! Cei rămaşi în urmă, blocaţi în concepte şi mentalităţi anacronice, nu au ce căuta în rândul Creatorilor!

Vă las să contemplaţi imaginile de mai jos (click pe fiecare imagine pentru o versiune mărită)


Direcţia de fotografiere aleasă pentru HUDF (Hubble Ultra Deep Field)


Zona de fotografiere (în chenar galben) aşa cum e percepută fără instrumente optice


Superba imagine finală obţinută în urma procesării datelor

vineri, 5 februarie 2010

Adrian Păunescu - Lemn de foc


Umbra - Lemn de foc

Şi va veni o vreme, când toate se vor spune
Şi ce-i banalitate, va deveni minune,
Şi va urca iubirea la rangul ei cel mare
Şi am să vin la tine, să cad de pe picioare.

Şi ca să-mi fie bine, eu cred ca e mai lesne
Să fiu copac în lume, să port pământ pe glezne
Şi încă de cu toamnă, de toamna ce-o să vină
Să pot intra sub iarbă, să capăt rădăcină...

Şi când se lasă noaptea pe noi ca o arsură
Cu florile nebune, să te sărut pe gură...
Tu însuţi mă vei pune pe foc, cum se cuvine,
Dar când voi arde-n sobă, voi fi din nou cu tine.

Şi n-ai să ştii probabil,
Prin crivăţul de sânge,
De ce se uită focul
În ochii tăi.. şi plânge...


joi, 4 februarie 2010

George Coşbuc - Copilă, tu crede poeţii ce scriu


Umbra - Copilă, tu crede...

Copilă, tu crede poeţii ce scriu,
Căci lor li s-a dat o putere
S-audă mai bine, să simtă mai viu
Întreagă a lumii durere.

Ei sunt ca oceanul ce-neacă vrun mal,
Dar când se retrage, el lasă
Mai fin nisipişul, şi-aduse de val,
Ici-colo şi perle ne lasă.


vineri, 15 ianuarie 2010

Mihai Eminescu - Mai am un singur dor

Mai am un singur dor:
În liniştea serii
Să mă lăsaţi să mor
La marginea mării;

Să-mi fie somnul lin
Şi codrul aproape,
Pe-ntinsele ape
Să am un cer senin.

Nu-mi trebuie flamuri,
Nu voi sicriu bogat,
Ci-mi împletiţi un pat
Din tinere ramuri.

Şi nime-n urma mea
Nu-mi plângă la creştet,
Doar toamna glas să dea
Frunzişului veşted.

Pe când cu zgomot cad
Izvoarele-ntruna,
Alunece luna
Prin vârfuri lungi de brad.

Pătrunză talanga
Al serii rece vânt,
Deasupră-mi teiul sfânt
Să-şi scuture creanga.

Cum n-oi mai fi pribeag
De-atunci înainte,
M-or troieni cu drag
Aduceri aminte.

Luceferi, ce răsar
Din umbră de cetini,
Fiindu-mi prieteni,
O să-mi zâmbească iar.

Va geme de patemi
Al mării aspru cânt…
Ci eu voi fi pământ
În singurătate-mi.


George Coşbuc - Lupta vieţii

Copiii nu-nţeleg ce vor:
A plânge-i cuminţia lor.
Dar lucrul cel mai laş în lume
E un bărbat tânguitor.
Nimic nu-i mai de râs ca plânsul
În ochii unui luptător.

O luptă-i viaţa; deci te luptă
Cu dragoste de ea, cu dor.
Pe seama cui? Eşti un nemernic
Când n-ai un ţel hotărâtor.
Tu ai pe-ai tăi! De n-ai pe nimeni,
Te lupţi pe seama tuturor.

E tragedie nălţătoare
Când, biruiţi, oştenii mor,
Dar sunt eroi de epopee
Când braţul li-e biruitor.
Comediant e cel ce plânge,
Şi-i un neom, că-i dezertor.

Oricare-ar fi sfârşitul luptei,
Să stai luptând, căci eşti dator.
Trăiesc acei ce vreau să lupte;
Iar cei fricoşi se plâng şi mor.
De-i vezi murind, să-i laşi să moară,
Căci moartea e menirea lor